RZEMIEŚLNIK 2017 ROKU !!!


W dniu 01 kwietnia 2017 roku  podczas XXIV wielkiej gali w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca Pan Jakub Wyciślik otrzymał tytuł RZEMIEŚLNIKA ROKU 2017, który przyznała Mu Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach świętująca swoje 95 lat działalności.

Z kolei wyróżnienie  "Firma z Jakością" oraz "Firma z Przyszłością" otrzymali właściciele piekarnia "Jakubiec" oraz piekarnia "Poloczek" została nagrodzona tytułem "Firma z Przyszłością". Nagrody te są dowodem na to, że rudzkie przedsiębiorstwa mają się bardzo dobrze.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratujemy i życzymy samych sukcesów oraz wszystkiego dobrego zarówno w życiu zawodowym, społecznym jak i prywatnym.
Wesprzyj Związek Górnośląski 1% twojego podatku

Przekaz swój 1% podatku na rzecz rudzkiej organizacji pozarządowej jakim jest Związek Górnośląski KRS 0000030190 z dopiskiem: koło Bykowina
W dniu 30 stycznia 2017 roku w siedzibie Związku Górnośląskiego w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Górnośląskiej, która skupia prawie 14 regionalnych organizacji. Posiedzenie powyższe odbyło się z powodu rezygnacji dotychczasowej przewodniczącej Rady Mireli Dąbek - Ślonsko Ferajna, jak i wyboru nowych władz Rady Górnośląskiej.

Przewodniczącą Rady Górnośląskiej została Natalia Pińkowska - Ruch Autonomii Śląska, a wiceprzewodniczącym został prof. Zbigniew Widera - Związek Górnośląski. Powołano również rzecznika prasowego Rady Górnośląskiej, który został Jerzy Ciurlok - Pro Loquela Silesiana
Związek Górnośląski serdecznie dziękuje Pani Mireli Dąbek za jej pracę na stanowisku przewodniczącej Rady Górnośląskiej, a nowo wybranym władzom życzymy dużo sukcesów w działalności na rzecz Rady Górnośląskiej.
DZIĘKUJEMY POZARZĄDOWCOM

W dniu 29 listopada 2016 roku w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej została zorganizowana po raz 11 gala "Dziękujemy pozarządowcom". Podczas gali podziękowano wszystkim rudzkim organizacjom pozarządowym za zaangażowanie na cele społeczne i otwartość na potrzeby innych. Przy tej okazji nagrodzono najbardziej aktywne organizacje pozarządowe jak również ich członków. Wśród wyróżnionych zostały nagrodzone trzy organizacje pozarządowe:
  1. Fundacja na Rzecz Osób Starszych, Chorych i Niepełnosprawnych "Fundacja Aktywni My"
  2.  Polski Związek Niewidomych koło Ruda Śląska
  3. Zapaśniczy Klub Sportowy "Slavia"
Obecnie w Rudzie Śląskie jest zarejestrowanych 145 stowarzyszeń rejestrowanych, 53 stowarzyszeń sportowych, 25 stowarzyszeń zwykłych oraz 24 fundacje. Podstawową formą współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi jest powierzenie im wykonania zadań publicznych takich jak: wydarzenia kulturalne, organizacja wydarzeń sportowych czy aktywizacji osób starszych. Współpraca również obejmuje aspekty pozafinansowane takie jak: wsparcie merytoryczne i promocyjne, podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje czy udzielanie rekomendacji.
Wszystkim nagrodzonym organizacjom pozarządowym i ich członkom gratulujemy.
 Pierwsza Biesiada Śląska w Kochłowicach

Biesiada - uczta, zabawa, wesołe posiedzenie przy napitku i potrawach. Lud wiejski nazywa biesiadną każdą uroczystość rodzinną, a przede wszystkim wesele i chrzciny, w których starym zwyczajem jest aby cała wieś brała w niej udział.

"Ktoś wyłożył biesiadę, że bies siada na niej:
Wierzę, jeżeli bankiet sprawi kto w otchłani".

Jan Kochanowski "Fraszki" 

W dniu 26 listopada 2016 roku (sobota) w Kochłowicach odbyła się pierwsza biesiada śląska. Na uroczystość biesiadną przybyli dość licznie członkowie i sympatycy Związku Górnośląskiego. Organizatorzy zapewnili nam wiele atrakcji były śpiewy śląskich piosenek, a między czasie były zabawy a pod koniec całej oficjalnej biesiady rozpoczęły się tańce. Za oprawę muzyczną odpowiedzialny był dobrze nam znamy Pan Grzegorz, który w czasie przerw opowiadał uczestnikom zabawy wice. Bardzo dziękujemy członkom Związku Górnośląskiego koła Kochłowice za zorganizowanie tak wspaniałej biesiady i mamy nadzieję że spotkamy się na drugiej i kolejnych biesiadach śląskich.
W dniu 15 października 2016 roku odbył się po raz ósmy przy parafii świętej Barbary w Bykowinie "Bieg Papieski". Trasa biegu wynosiła 4,1 km i przebiegała ul. Górnośląską (obok kościoła), ul. Wyzwolenia, ul. Wirecką i z powrotem na ul. Górnośląską. Chętnych do udziału w biegu nie brakowało, w tym roku było 71 uczestników, z czego najmłodszy uczestnik miał 9 lat, natomiast najstarszy uczestnik ok. 70 lat. Zwycięzcami  "Biegu Papieskiego" wśród kobiet byli: Monika Bogacz, Magdalena Krzon oraz Magdalena Jagielska. Zwycięzcami "Biegu Papieskiego" wśród mężczyzn byli: Paweł Nawrot, Aleksander Zięba oraz Marek Nawrot.Wszystkich uczestnikom i uczestniczkom VIII Biegi Papieskiego serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
Związek Górnośląski na Annabergu 2016

W dniu 17 września 2016 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego świętowali po raz kolejny spotkanie rodzin górnośląskich na górze Świętej Anny. Program uroczystości spotkania był następujący:
10:00 - Spotkanie pod pomnikiem Czynu Powstańczego,
10:30 - Przemarsz do Bazyliki pw. Świętej Anny z towarzyszeniem orkiestry KWK "Mysłowice-Wesoła",
11:00 - Msza Święta w Bazylice,
12:00 - Pamiątkowa fotografia na schodach prowadzących do Bazyliki Świętej Anny,
12:15 - Czas wolny na posiłek w Domu Pielgrzyma,
13:30 - Prezentacja klas śląskoznawczych (między innymi pokaz mody Mirosławy Szebesty, pokazowa debata oksfordzka i inne atrakcje)w Auli Maksymiliana Kolbe,
14:30 - Wręczenie dyplomów i odznak "Zasłużonych dla Związku Górnośląskiego".

Pod koniec wszystkich uroczystości na górze Świętej Anny była zorganizowana dla członków i sympatyków Związku Górnośląskiego  wycieczka fakultatywna do Kamienia Śląskiego. Jest to miejscowość  położona niedaleko Opola, która zasłynęła między innymi jako miejsce urodzenia Świętego Jacka, błogosławionego Czesława oraz błogosławioną Bogusławę. Po krótki zwiedzaniu Kamienia Śląskiego członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego udali się w drogę powrotną do swoich domów. Zapraszamy za rok na kolejne spotkanie rodzin górnośląskich na górze Świętej Anny.