WYDARZENIA

GÓRNOŚLĄZACY NA ANABERGU 2018

W dniu 22 września 2018 roku odbyło się coroczne pielgrzymowanie członków i sympatyków Związku Górnośląskiego w ramach spotkania Rodzin Górnośląskich. Jak w 2017 roku jedną z najliczniejszych grupą w bazylice Św. Anny była Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego (koło Bykowina, koło Kochłowice oraz koło Wirek - Bielszowice - Czarny Las). Całe uroczystości zaczęły się pod pomnikiem świętego Jana Pawła II, a później wszyscy udali się bazyliki św. Anny gdzie została odprawiona msza święta. Po oficjalnych uroczystościach Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego udała się do Pocysterskiego Zespołu Kościelno-Klasztornego w Jemielnicy.Jemielnica - początki powstania wsi przyjmuje się na drugą połowę XII wieku i w tym czasie przybywają osadnicy frankońscy z terenów południowych Niemiec, na zaproszenie księcia opolskiego. Pierwsza pisemna wzmianka świadcząca o istnieniu Jemienicy pochodzi z 29 listopada 1225 roku gdzie nosiła nazwę Gemenica - Villa Nova. Natomiast nazwa Himmelwitz swój początek miała w 1616 roku i została stworzona przez mnichów z klasztoru cysterskiego.
Centrum kompleksu stanowi kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP (dawniej kościół klasztorny). Początki kościoła sięgają przełomu XIII i XIV wieku, a jego budowniczymi byli cystersi, których do Jemienicy sprowadził w latach 80 XIII wieku książę opolski Bolko I. Po śmierci księcia opolskiego budowniczych kościoła wspierał wielki dobroczyńca cystersów książę strzelecki Albert I. Budynek kościoła jest orientacyjny i ma kształt trójnawowej bazyliki. Zbudowany został w stylu gotyckim z łamanego kamienia wapiennego oraz cegły, a następnie otynkowany. Po wielkim pożarze wsi dwóch kościołów i klasztoru w 1733 roku został odbudowany i obecnie nosi znamiona dwóch stylów gotyckiego i barokowego. Poza kościołem w obrębie kompleksu poklasztornego mieszą się jeszcze: budynek konwentu z wirydażem i studnią z XVI wieku oraz budynek prałatury z okrągłą basztą karcerem dla mnichów, brama z herbem, trzy ogrody oraz zabudowania gospodarcze (młyn, browar z piekarnią oraz spichlerz).


Na zakończenie wszyscy członkowie oraz sympatycy Krainy Rudzkiej Związku Górnośląskiego udali na poczęstunek oraz podsumowanie całej pielgrzymki i udali się w drogę powrotną do Rudy Śląskiej. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Związku Górnośląskiego na kolejne spotkanie Rodzin Górnośląskich na Górze Św. Anny za rok.

*********************************************************************************
SPOTKANIE KARNAWAŁOWE GÓRNOŚLĄZAKÓW 2018

W dniu 03 lutego 2018 roku Związek Górnośląski koła Bykowina oraz koła Kochłowice zorganizowali coroczne spotkanie karnawałowe. Uczestnikom zabawy muzykę przygrywał dobrze nam znany Pan Grzegorz, który w czasie przerw od szaleństw na parkiecie opowiadał nam wice. Podczas zabawy oprócz parkietowych szaleństw przez uczestników zabawy zostały również zorganizowane konkursy ze znajomości gwary śląskiej, w której główną nagrodą była zmywarka. Uczestnicy spotkania karnawałowego oprócz tańców czy swawoli śpiewali również piosenki biesiadne.Na spotkaniu karnawałowym o nasze podniebienia zadbał najlepszy kucharz na Górnym Śląsku  - członek Związku Górnośląskiego koła Bykowina - Marian Pawlas, przygotował wspaniały poczęstunek. Na stole pojawiło się między innymi takie potrawy jak: krupnioki, żymloki, pasztety czy kromka z tusytym. Wszystkim uczestnikom zabawy przygotowany poczęstunek bardzo smakował, aż się uszy trzęsły.
Członkowie Związku Górnośląskiego koła Bykowina oraz koła Kochłowice bawili się do późnych wieczornych, a później każdy z uczestników udali się do swoich domów. Zapraszamy wszystkich ponownie na kolejne tradycyjne spotkanie karnawałowe za rok. 

*********************************************************************************
DRUGIE SPOTKANIE GÓRNOŚLĄZAKÓW NA SŁOWACJI

W dniach 30 czerwca 2017 roku - 02 lipca 2017 roku członkowie i sympatycy Związku Górnośląskiego koła Bykowina oraz koła Kochłowice udali się na drugie spotkanie weekendowe do naszych południowych sąsiadów Słowaków. Spotkanie mało charakter wypoczynkowy oraz poznanie kultury naszych południowych sąsiadów. W programie wycieczki było między innymi:
 1. Przeprawa tratwami flisackimi przez rzekę Wag,
 2. Spacer przez miejscowość Żylina - miasta w północnej części Słowacji, główny ośrodek regionu Doliny Wagu. Żylina leży ujścia Rajcanki i Kysucy do Wagu na północno-zachodniej granicy Kotliny Żylińskiej, natomiast od południa otoczona jest górami Strażowskimi i małą fatrą,
 3. Spacer po miejscowości Rajecka Leśna,
 4. Spacer po miejscowości Rajeckie Teplice oraz dla chętnych wstęp do basenów termalnych Afrodyta.
Podczas drugiego spotkania weekendowego na Słowacji pogoda oraz humory nam dopisywały i w bardzo dobrej atmosferze w niedzielny wieczór każdy z uczestników dotarł bezpiecznie i szczęśliwie do domu. Mamy nadzieję, że będzie więcej takich wspaniałych spotkań weekendowych.
*********************************************************************************
GÓRNOŚLĄZACY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Krzeszów to mała miejscowość położona w Kotlinie Kamiennogórskiej na Dolnym Śląsku. Od czasu powstania Diecezji Legnickiej jest jej głównym sanktuarium oraz celem pielgrzymek. Krzeszowskie opactwo cystersów to zabytek najwyższej światowej klasy, wpisany na listę Pomników Historii przez Prezydenta RP i będący żelaznym kandydatem do UNESCO.

W dniach 13 - 14 maja 2017 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego koła Bykowina skorzystali po raz kolejny z zaproszenia Związku Górnośląskiego koła Katowice - Śródmieście do udziału w wycieczce weekendowej do Krzeszowa i Prudnika. W programie wycieczki na Dolny Śląsk było między innymi: zwiedzanie Prudnika z willą Frankla oraz wieży zamkowej, zwiedzanie okolicznych zabytków Ząbkowic Śląskich, Zespół pałacowo-klasztorny zakonu cystersów w Krzeszowie oraz Kościół Pokoju w Świdnicy. Wycieczka była wspaniała i rozstaliśmy się w pogodnych nastrojach. Mamy nadzieję, że w przyszłości zostanie zorganizowana inna impreza turystyczna w malowniczej polskiej scenerii. Dziękujemy Związkowi Górnośląskiemu koła Katowice - Śródmieście za zorganizowanie takiej wspaniałej wycieczki jak również za wspaniałą atmosferę.  

Krzeszów to przede wszystkim Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia NMP - Sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej, piękna późnobarokowa świątynia z przebogatym wnętrzem, nazywana Europejską Perłą Baroku, w której na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny z monumentalnym obrazem Wniebowzięcia NMP, zespół fresków o tematyce biblijnej i zakonnej oraz organy koncertowe przez wielu uważane na najlepiej zachowane organy barokowe w tej części Europy. Na placu sanktuarium znajduje się kościół p.w. świętego Józefa z cyklem fresków "Śląskiego Rembrandta", prezentującym w niespotykany sposób sceny z życia świętej Rodziny. W tylnej części bazyliki znajduje się Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich, w którym w gotyckich sarkofagach spoczywają szczątki fundatorów krzeszowskiego opactwa. Poza murami w pięknym krajobrazie rozsiane są kaplice Kalwarii Krzeszowskiej liczące 33 stacje służące rozważaniu męki Chrystusa. Jednak największym skarbem sanktuarium jest XIII-wieczna ikona Matki Bożej Łaskawej najstarszy wizerunek maryjny w Polsce. 


*********************************************************************************
SPOTKANIE KARNAWAŁOWE 
GÓRNOŚLĄZAKÓW W KOCHŁOWICACH

W dniu 04 lutego 2017 roku w siedzibie Związku Górnośląskiego koła Kochłowice odbyło się czwarte spotkanie karnawałowe, na którym bawili się członkowie oraz sympatycy Związku górnośląskiego koła Bykowina, koła Kochłowice oraz członkowie koła Katowice-Śródmieście. Na początek spotkania karnawałowego powitali nas Jan Pawlas, Jakub Wyciślik oraz Henryk Polok, które rozpoczęło się tak:
Dzisiaj muszymy zacznońć na smutno? 
Niy ale za to bardzo poważnie.
Czegoś na sali nom brakuje? 
Ja - bo już z nami niy ma Feliksa.

Ale jak przeca tu wszyjcy wiymy,
To jego dusza jest miyndzy nami.
Bez to tyż zaroz razym powiymy:
Niy starej sie Feliks - my pamiyntomy!
                                                                     (chwila ciszy !!!)
Witom Wos piyknie Moi przemili, 
Ciesza sie bardzo żeście przybyli.
Jak Andrzej z Jakiym coś przirychtujom, 
Wszyjscy sie tukej gryfnie poczujom.

Troski, problymy łostow za drzwiami
Śpiywej i tańcuj i bow sie z nami.
Bo Hanys łoprócz roboty, różańca
Zowdy ochota mo i do tańca. 

Trunki i jodło smacznie w bufecie,
Zarozki tańce na parkiecie.
Bez to tyż gibko śmigej po frela,
Bo już na sali mini kapela.

Bow sie Ślonzoku, tańcuj do rana
Boć to karnawał, pora to znana
Łobracej walca, tango, cancana,
A wele drugi - wypij szampana.
Wypij ta lampka na zdrowie nasze,
Za twoje, moje - jak tyż i Wasze.
I niy zapomnij ło tych na morzu
Abo i ło tych co na rozdrożu.

Na som już koniec tukej dlo wszystkich:
Coby sie do dom trefnie dostali,
Mieli po drodze durch dobre myśli,
I TA ZABAWA FEST WSPOMINALI !!!

A później już na wesoło wszyscy tańczyli i bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce, do której przygrywał nam dobrze znany Pan Grzegorz, który w czasie przerwy umilał nam opowiadając wice. W trakcie zabawy zostały również przygotowane konkursy ze znajomości gwary śląskiej. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok na następnym spotkaniu karnawałowym i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę.


O nasze podniebienia zadbał członek Związku Górnośląskiego - Marian Pawlas, który przygotował dla nas same frykasy takie jak sznita z tustym, hekele, krupnioki czy inne smaczne śląskie potrawy. Wszystkim uczestnikom spotkania karnawałowego bardzo smakował poczęstunek.


*********************************************************************************
Górnoślązacy w Muzeum Śląskim w Katowicach

W dniu 10 grudnia 2016 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego udali się na wycieczkę do nowej siedziby muzeum Śląskiego w Katowicach, która powstała na terenie byłej kopalni "Katowice". Muzeum między innymi tworzy się z zabytkowych pokopalnianych budynków, jak również nowy kompleks budynków umiejscowionych pod powierzchnią ziemi. Koncepcja budynku głównego Muzeum Śląskiego, zaprojektowana została przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten i zakłada maksymalnie wykorzystywanie przestrzeni znajdującą się pod powierzchnią ziemi, co jednocześnie oznacza minimalną ingerencję w poprzemysłowy krajobraz. W Muzeum Śląskim znajduje następujące wystawy stałe:
 1. Galeria sztuki polskiej (1800 - 1945),
 2. Galeria sztuki polskiej (po 1945 roku),
 3. Galeria plastyki nieprofesjonalnej,
 4. Galeria śląskiej sztuki sakralnej,
 5. Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów,
 6. Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszość.
Ponadto w Muzeum Śląskim w Katowicach organizowane są również wystawy czasowe z zakresu archeologii, etnografii, historii, fotografii, sztuki współczesnej i dawnej oraz desingu.


Wystawa o Górnym Śląsku to opowieść od czasów najdawniejszych do 1989 roku czyli do przełomu ustrojowego.*********************************************************************************
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI NA SŁOWACJI

W dniach 01 - 03 lipca 2016 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego koła Bykowina oraz koła Kochłowice byli na wycieczce weekendowej do naszych południowych sąsiadów - Słowaków. Wieś Kunerad położona jest w Słowacji w kraju Żylińskim, w otoczeniu malowniczych gór Małej Fatry. Jest to miejscowość z przyjaznym dla zdrowia klimatem, czystym powietrzem, w okolicy której w pobliżu znajdują się ciekawe szlaki piesze. W programie wycieczki było między innymi:
 1. Skansen w Cziczmanach - rezerwat zabytków tworzy 136 domków. Wyjątkowym, charakterystycznym elementem cziczmańskich drewnianych domków są geometryczne zdobienia ornaentalne,
 2. Zamek w Brojnicach - jest jednym z najpiękniejszych i najczęściej zwiedzanych zamków nie tylko na Słowacji, ale również w Europie Środkowej. Został wybudowany na wzniesieniu z tufu wapiennego, na którym na XI wiek stał średniowieczny gród,
 3. Słowackie Betlejem w Rajeckiej Leśnej - jest to ogromna, drewniana szopka o szerokości 8,5 metra, wysokości 3 metrów oraz 2,5 metra głębokości. Ożywia ją trzysta lipowych figurek. Jest dziełem Józefa Pekara, mieszkańca Rajeckich Teplic, które poświęcił podczas pobytu na Słowacji Święty Jan Paweł II,
 4. Spacer po miejscowości Rajeckie Teplice - miasto w północnej części Słowacji w kraju Żylińskim. Ośrodek turystyczny jest jak również uzdrowisko, w którym znajdują się dwa parki: jeden w stylu angielskim, a drugi stylu francuskim. Położone tu jest również kąpielisko termalne, centrum fitness oraz korty tenisowe.
Podczas wspaniałego weekendu lipcowego uczestnikom dopisywały humory, pogoda była udana i w bardzo dobrej atmosferze w niedzielny wieczór każdy z uczestników dotarł bezpiecznie i szczęśliwie do domu.*******************************************************************************
SPOTKANIE KARNAWAŁOWE 2016

W dniu 06 lutego 2016 roku w siedzibie Związku Górnośląskiego koła Kochłowice odbyło się po raz trzeci spotkanie karnawałowe, na której bawili się członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego koła Kochłowice i koła Bykowina. Na początek gości przywitali gospodarze imprezy Andrzej Malisz, Jakub Wyciślik oraz Jan Pawlas, a później zaczęła się najważniejsza część spotkania. Do tańca przygrywał nam Pan Grzegorz, który w czasie przerwy umilał czas opowiadając uczestnikom wice. Oprócz tańców były również różne konkursy ze znajomości gwary śląskiej jak również uczestnicy imprezy wspólnie śpiewali piosenki biesiadne. O nasze podniebienia zadbał członek Związku Górnośląskiego koła Bykowina - Marian Pawlas. A przygotowany poczęstunek wszystkim uczestnikom imprezy bardzo smakował. Spotkanie karnawałowe stało się już taką tradycją dla dwóch zaprzyjaźnionych kół Związku Górnośląskiego  koła Kochłowice oraz koła Bykowina  i mamy nadzieję że wspólna impreza będzie dalej gościła kalendarzu Związku. Bardzo dziękujemy za udostępnienie sali członkom Związku Górnośląskiego koła Kochłowice i do zobaczenia za rok.


A tak wyglądał poczęstunek na spotkaniu karnawałowym ....*******************************************************************************
GÓRNOŚLĄZACY W MUZEUM POWSTAŃ ŚLĄSKICH

W dniu 21 listopada 20015 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego kół Bykowina oraz Kochłowice odwiedzili muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach mieści się w budynku dawniej komendy Policji w Świętochłowicach.

Ścieżką wiodącą jest prezentacja filmowa o Powstaniach Śląskich, która została podzielona na kilka krótkich aktów i wyświetlana jest w kolejnych pomieszczeniach muzeum. Elementem łączący całość jest sama postać narratora, przemieszczającego się płynnie pomiędzy scenami. Narrator przedstawia widzom główne postacie oraz fakty, jak również zabiera nas w szeregi walczących powstańców. W zależności od sceny narrator pozostaje tzw. "niewidzialnym duchem" komentującym z boku przedstawione wydarzenia czy współuczestnikiem prezentowanych zdarzeń. W muzeum zobaczymy również słynne wystąpienie Wojciecha Korfantego w Sali Lustrzanej Pałacu Wersalskiego, gdzie podpisano Traktat powojenny, ale również przeniesiemy się domu rodzinnego świętochłowickiego powstańca, czy drukami wytwarzającej ulotki plebiscytowe. Koniec zwiedzania każdy uczestnik wycieczki mógł się przejechać zabytkowym tramwajem jak również zrobić sobie zdjęcie w zabytkowym zakładzie fotograficznym.*******************************************************************************
25-LECIE KRAINY RUDZKIEJ

W dniu 7 listopada 2015 roku Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego świętowała srebrny jubileusz swojej działalności. Członkowie sześciu rudzkich kół Związku Górnośląskiego wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się się na uroczystej mszy świętej, a później w siedzibie Koła Kochłowice spotkali się na spotkaniu biesiadnym.

Świętowanie rozpoczęło się mszą świętą w Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes w Kochłowicach, którą koncelebrował kapelan Związku Górnośląskiego ks. prof. Arkadiusz Wuwer wraz z dziekanami dwóch rudzkich dekanatów: ks. Jerzym Liszczykiem oraz ks. Adamem Brzyszkowskim. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: wiceprezydent Miasta Ruda Śląska - Michał Pierończyk, prezes ZG - Grzegorz Franki, wiceprezes ZG - Łucja Staniczkowska, poseł na sejm RP - Michał Wójcik, przewodniczący Rady Miasta - Kazimierz Myszur, członkowie Zarządu Głównego: Jakub Wyciślik oraz Andrzej Malisz oraz prezesi rudzkich kół Związku Górnośląskiego.
Wieczorem wszyscy spotkali się przy kawie i śląskim kołoczu był również czas na podziękowania, gratulacje oraz wyróżnienia dla najaktywniejszych członków Związku Górnośląskiego Krainy Rudzkiej. Całe spotkanie prowadziła przewodnicząca Krainy Rudzkiej - Weronika Szołtysek.

  


*******************************************************************************
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI NA ANNABERGU !!!

W dniu 19 września 2015 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego świętowali spotkanie rodzin Górnośląskich na Górze Świętej Anny. Wśród zaproszonych gości na spotkaniu pojawili się między innymi posłowie na sejm RP: Danuta Pietraszewska, Maria Nowak oraz Jan Rzymełka, prezydent miasta Zabrze: Małgorzata Mańka-Szulik oraz były marszałek sejmiku śląskiego: Mirosław Sekuła.
Program uroczystości spotkania rodzin Górnośląskich był następujący:
 • 10:00 - Spotkanie przy pomniku Powstańców Śląskich
 • 11:00 - Msza Święta w bazylice
 • 12:00 - Wspólne zdjęcie na schodach prowadzących do bazyliki
 • 12:30 - Czas na obiad w domu pielgrzyma
 • 13:00 - Dyskusja na temat przyszłości Związku Górnośląskiego w auli domu pielgrzyma


  


  *******************************************************************************
LATO Z RADIEM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym na południu Polski, w centralnej części województwa śląskiego. Od ponad dwustu lat rozwijała się na bazie górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, co ukształtowało w znacznej mierze gospodarczy obraz miasta. Jednak w ostatnich latach Ruda Śląska zmienia swój wizerunek. Choć jest obecnie największym miastem górniczym w Europie, to jej gospodarka rozwija się w różnych kierunkach. W niedzielę 12 czerwca miasto to odwiedziło "Lato z Radiem".

Przez całą niedzielę Ruda Śląska będzie obecna na antenie I Programu Polskiego Radia.  Pierwsze wejście „na żywo” ze studia plenerowego na rudzkim rynku w dzielnicy Nowy Bytom zaplanowano na godz. 10.40. wtedy słuchaczy powita orkiestra dęta KWK Halemba – Wirek Ruch Halemba, pod batutą Piotra Szczygioła. Kolejne wejście będzie o godz. 11.20. wtedy swoją działalność zaprezentuje Związek Górnośląski. Z kolei o godzinie 11.40 o mieście, jego historii, wyjątkowych miejscach i historycznych postaciach opowie Jan Wyżgoł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej. 

W tym roku „Lato z Radiem” zostało zorganizowane na terenach zielonych przy ul. Górnośląskiej w Bykowinie. Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00. Wystąpili między innymi Maryla Rodowicz, Mrozu oraz zespół Loka. Mieszkańcy byli bardzo zadowoleni z tak wspaniałej imprezy. Mamy nadzieję, iż w następnych latach również zostanie zorganizowane "Lato z Radiem" w naszym wspaniałym mieście.


A na sam koniec na rudzkim rynku starsi czy młodsi mieszkańcy miasta czytają najlepszy miesięcznik jakim jest "Górnoślązak" .............*******************************************************************************
25-LECIE ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO KOŁA BYKOWINA

W dniu 16 maja 2015 roku Związek Górnośląski koła Bykowina obchodził 25-lecie działalności. Świętowanie rozpoczęło się mszą święta w parafii Świętej Barbary, którą oprawił ksiądz proboszcz Jerzy Nowak. Wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi: zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Michał Pierończyk, wiceprezes Zarządu Głównego – Grzegorz Franki, delegacje z kilku kół terenowych Związku Górnośląskiego: Feliks Wyciślik, Irena Krząkała, Henryk Polok, Jakub Wyciślik, Weronika Szołtysek oraz sympatycy Związku Górnośląskiego.
Druga część uroczystości odbyła się w sali stadionu KS Grunwald w Halembie. Przybyłych gości przywitał prezes koła Bykowina Andrzej Malisz, który przypomniał krótką historię powstania Związku Górnośląskiego koła Bykowina, a następie głos zabrali zaproszeni goście: Michał Pierończyk, Grzegorz Franki, Weronika Szołtysek, Henryk Polok, którzy z uznaniem wypowiadali się o zaangażowaniu w  promowaniu Górnego Śląska i jego tradycji oraz życzyli dalszych lat działania koła. Podczas srebrnego jubileuszu zostały wręczone odznaki Związku Górnośląskiego następującym członkom koła: Romuald Herwy, Marek Akciński, Małgorzata Malisz oraz Michalina Stempin. Na zakończenie uroczystości wręczono również dyplomy uznania następującym członkom koła: Jan Lebuda, Elżbieta i Eugeniusz Statkiewicz, Róża Parduła, Urszula Szmatłoch, Anna Fryc, Henryk Stempin, Jadwiga i Andrzej Kusz oraz Jan Pawlas. Po części oficjalnej przy muzyce, tańcach i suto zastawionym stole nastąpiła wesoła zabawa. Muzykę przygrywał nam znany i zabawny nam Pan Grzegorz, który, w czasie przerwy umilał czas opowiadając uczestnikom imprezy wice.


  
  


  

 *******************************************************************************
ZABAWA KARNAWAŁOWA 2015
W dniu 31 stycznia 2015 roku w siedzibie Związku Górnośląskiego koła Kochłowice odbyła się po raz drugi wspólna zabawa karnawałowa, na której bawili się członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego koła Bykowina i Kochłowice. Na początek gości przywitali gospodarze imprezy prezes koła Kochłowic Feliks Wyciślik oraz prezes koła Bykowiny Andrzej Malisz i później zaczęła się zabawa. Do tańca przygrywał nam Pan Grzegorz, który w czasie przerwy umilał czas opowiadając uczestnikom wice. Oprócz tańców były również różne konkursy ze znajomości gwary śląskiej jak również uczestnicy imprezy wspólnie śpiewali piosenki biesiadne. O catering jak w zeszłym roku zadbał dla nasz uczestnik Związku Górnośląskiego koła Bykowina Marian Pawlas. Przygotowane przez niego potrawy wszystkim bardzo smakowały dlatego bardzo dziękujemy. Za udostępnienie i udekorowanie sali słowa podziękowań należą się gospodarzom. Mamy nadzieję że wspólna zabawa karnawałowa będzie gościła co roku w kalendarzu Związku Górnośląskiego obydwu kół. 
 

 *********************************************************************************
SPOTKANIE OPŁATKOWE KOŁA BYKOWINA

06 stycznia 2015 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego koła Bykowina spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, aby złożyć sobie życzenia noworoczne i pośpiewać nowo narodzonemu Dzieciątku kolędy. W 2015 roku Związek Górnośląski obchodzi 25-lecie swojej działalności.


*********************************************************************************
 KOLĘDOWANIE ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

W dniu 03 stycznia 2015 roku członkowie oraz sympatycy Związku Górnośląskiego koła Bykowina kolędowali razem z innymi członkami Związku Górnośląskiego jak i Związkiem Podhalan w Bazylice Franciszkańskiej w Katowicach - Panewnikach. Tradycją Związku Górnośląskiego od 25 lat jest wspólne spotkanie się w Katowicach - Panewnikach na wspólnym kolędowaniu jak również złożenia sobie życzenia i przełamać opłatkiem.

 
*********************************************************************************
KOŁO BYKOWINA W DOMU ŚLĄSKIM
W sobotę13 grudnia 2014 roku w gościnnych progach Domu Śląskiego w Katowicach na ul. Stalmacha 17. odbyło się wyjazdowe połączone spotkanie członków kół Bykowiny oraz Kochłowic. W czasie odwiedzin gospodarz Domu Śląskiego Pani Dyrektor Weronika Szołtysek przedstawiła zgromadzonym projekt powstania Domu Śląskiego oraz oprowadziła po wystawie i przybliżyła zgromadzonym sylwetkę Bohatera naszego regionu Henryka Sławika. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, bogatsi o nowe wiadomości udali się do swojego miasta z myślą o następnych odwiedzinach w Domu Śląskim.
Dom Śląski jest miejscem spotkań organizacji oraz stowarzyszeń śląskich, młodzieży, seniorów oraz różnych grup zawodowych, artystów, naukowców, polityków, Ślązaków, którzy chcą pobyć w swojskim, klimacie. Organizowane są w Domu Śląskim spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, koncerty kameralne. 

Dom Śląski - Związek Górnośląski
ul. Stalmacha 17, 40-078 Katowice
 Zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 14.00 oraz 16.00 - 18.00


*********************************************************************************
GÓRNOŚLĄZACY W TURZY ŚLĄSKIEJ
18 października 2014 roku w Turzy Śląskiej odbyło się II Spotkanie członków oraz sympatyków Związku Górnośląskiego, które zorganizowane zostało przez tamtejsze Koło Związku Górnośląskiego. Do Turzy Śląskiej przybyli także nasi bracia Górale zrzeszeni w Oddziale Żywieckim Związku Podhalan oraz Górale Beskidzcy z Koniakowa i okolic.Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej koncelebrowanej przez trzech księży pod przewodnictwem Kapelana Związku Górnośląskiego ks. dr. Pawła Buchty, który wygłosił także homilię.
Władze Związku Górnośląskiego reprezentowane byli przez Wiceprezesa Grzegorza Franki oraz członka Zarządy Krzysztofa Kowalskiego. Na spotkaniu byli również posłowie na sejm RP Henryk Siedlaczek oraz Ryszard Zawadzki. Obecny był również był Starosta Wodzisławski Tadeusz Skatuła i Wójt Gminy Gorzyce Piotr Oślizło.
Po wspólnym posiłku uczestnicy zebrali się w Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śląskiej, aby kontynuować spotkanie, które prowadził Prezes tutejszego Koła Bogusław Kniszka. Były wyróżnienia dla członków i przyjaciół Związku Górnośląskiego, jak również okolicznościowe wystąpienia. Cos dla podniebienia był kołocz oraz kawa, a wszystko przeplatała muzyka w wykonaniu Ślązaków i Górali. Zabawa była udana i mamy nadzieję spotkania się znowu za rok.
*********************************************************************************
RUDZKI JARMARK POZARZĄDOWY
20 września 2014r. plac Jana Pawła II był miejscem spotkania 20 organizacji pozarządowych.  Jest to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością innych organizacji, wymianą doświadczeń i nawiązaniu nowych kontaktów. Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego również przedstawiła swój dorobek i możliwości działania. Przedstawiliśmy Związek Górnośląski z perspektywy jego 25 letniej działalności i obecną. Były albumy z zdjęciami, kalendarze, proporce, mapy, publikacje książkowe oraz wystawa zdjęć "Halemba w obiektywie Mariana Goleśnego. Podczas imprezy ogółem zaprezentowało się około 20 organizacji non-profit w tym m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek”, Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych „In-nI”, UKS Capoeira Ruda Śląska, Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza oraz Stowarzyszenie „Barwy Śląska”.
Podczas jarmarku pozarządowego organizatorzy postarali się o występ przede wszystkim cheerleaderek, rudzkich karateków czy pokaz Capoeiry w wykonaniu GRUPY IANDE było to tylko niektóre z atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy z myślą o mieszkańcach miasta rudzkie organizacje non – profit. Dzisiaj,  już po raz trzeci, na placu Jana Pawła II zorganizowano Rudzki Jarmark Pozarządowy. Po raz pierwszy a na pewno nie po raz ostatni zaprezentował się Związek Górnośląski.*********************************************************************************
GÓRNOŚLĄZACY Z WIZYTĄ NA DOLNYM ŚLĄSKU

Ząbkowice Śląskie jest to miasto położone na Dolnym Śląsku, od momentu założenia w II połowie XIII w. aż do 1945r. nosiły nazwę Frankenstein. Nazwę tę „przywieźli” prawdopodobnie ze sobą pierwsi osadnicy - założyciele miasta, pochodzący z Frankonii z krainy historycznej Niemiec nad środkowym Renem.

W dniu 6 września do 7 września 2014r. członkowie Związku Górnośląskiego koła Bykowina skorzystali z zaproszenia koła Katowice Śródmieście do udziału w wycieczce na Dolny Śląsk - Ząbkowice Śląskie. W programie wycieczki na Dolnym Śląsku było między innymi: zwiedzanie okolicznych zabytków jakich jak: krzywa wieża, muzeum Frankensteina, Arboretum w Wojsławicach, Zamek Książ w Wałbrzychu, Palmiarnia, Kościół Pokoju w Świdnicy. Wycieczka była bardzo udana rozstaliśmy się w pogodnych nastrojach i mamy nadzieję, iż  przyszłości zostanie zorganizowana inna taka impreza turystyczna w równie malowniczej polskiej scenerii. Dziękujemy kołu Katowice Śródmieście za zorganizowanie takiej wspaniałej wycieczki jak również za wspaniałą atmosferę. 


*********************************************************************************
ŚLONZOKI U BRATANKÓW CZYLI
ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI w BUDAPESZCIE
W cyklu poznajemy kulturę i stolice Europy w dniach 02 maja do 04 maja 2014r. grupa członków oraz sympatyków (przyjaciół) koła Bykowina i Kochłowice Związku Górnośląskiego byli na wycieczce w Budapeszcie oraz zakolu Dunaju. Stolica Węgier jest uważana za jedną z najpiękniejszych stolic w Europie. Magiczne miasto, które warto odwiedzić leży nad rzeką Dunaju, która dzieli go na dwie części Budę oraz Peszt. W Budapeszcie nie brak też polskich akcentów, wszak „Polak, Węgier dwa bratanki i do szabli, i do szklanki”, więc po naszemu brzmi: Ślonzok, Madziar dwa bratanki i do szabli, i do szklonki”. Program wycieczki po Budapeszcie był bogaty i  obejmował między innymi:
 • Esztergom - kolebka katolicyzmu na Węgrzech i siedziby najwyższych władz kościoła węgierskiego,
 • Wyspa Świętej Małgorzaty,
 • Wzgórze zamkowe – Zamek Budański,
 • Kościół Macieja oraz baszy rybackie.
 • Muzeum marcepanu oraz muzeum miniatur.
 • Parlament, Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia, Zamku Vajdahunyad
 • Wieczorny rejs statkiem po Dunaju w scenerii podświetlonego Budapesztu.
Podczas wycieczki uczestnikom dopisywały humory, pogoda była udana i w bardzo dobrej atmosferze w niedzielny wieczór każdy z uczestników dotarł bezpiecznie i szczęśliwie do domu. 
 
Związek Górnośląskiego
przed Parlamentem
Oczekiwanie na zmianę warty
przy pałacu prezydenckim
Plac Bohaterów pod pomnikiem Tysiąclecia
Nocny widok Budapesztu podczas
rejsu po Dunaju
Nocny widok Budapesztu podczas
rejsu po Dunaju
Zmiana warty przy pałacu prezydenckim
Jedna z wystaw w Muzeum Marcepanu
*********************************************************************************
SPOTKANIE WIELKANOCNE 2014

W dniu 26 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie wielkanocne tzw. święcone członków oraz sympatyków Związku Górnośląskiego koła Bykowina.
Na spotkaniu były omawiane tematy związane z działalnością Związku Górnośląskiego koła Bykowina oraz omawiany był projekt o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. 

*********************************************************************************
ZABAWA KARNAWAŁOWA 2014

W dniu 22 lutego 2014 roku w siedzibie Związku Górnośląskiego koła Kochłowice odbyła się zabawa integracyjna kół Kochłowic, Bykowiny, Katowic-Śródmieścia, Katowic-Południa. Gości przywitali między innymi gospodarze zabawy prezes Koła Kochłowic Feliks Wyciślik oraz prezes Koła Bykowina Andrzej Malisz i chwilę później zaczęła się wspaniała zabawa. Do tańca przygrywał Pan Grzegorz, który również w czasie przerwy umilał czas uczestnikom opowiadając dowcipy. Sypiał jak z rękawa. 

W konkursie na znajomość gwary śląskiej pierwsze miejsce zajął Henryk Polok. Oprócz tańców były również wspólne śpiewy biesiadne. O nasze podniebienia zadbał dla nas najmłodszy członek Koła Bykowiny Marian Pawlas. Przygotowania przez niego potrawy wszystkim bardzo smakowały dlatego bardzo mu za to dziękujemy. Po północy w najlepszych nastrojach rozeszliśmy się wszyscy do swoich domów z postanowieniem że za rok znowu się spotkamy. Za udostępnienie i udekorowanie sali słowa podziękowań należą się gospodarzom czyli członkom Koła Kochłowice.
 

  
Dziękujemy za wspaniałą zabawę i do widzenia za rok !!!

*********************************************************************************
WYCIECZKA DO BROWARU w TYCHACH

W dniu 18 maja 2013 roku odbyła się wycieczka członków i sympatyków związku górnośląskiego Koła Bykowina do tyskirgo muzeum browarnictwa. Celem tego wycieczki było między innymi poznanie tajników produkcji, a także poznanie historii polskiego browarnictwa. Program imprezy został przedstawiony następująco: 
 • Zwiedzanie Tyskiego Browarium, w tym kolekcji piwnych eksponatów, seans w kinie 3D oraz korzystanie z atrakcji.
 • Zwiedzanie Tyskich Browarów, perły architektury i jednocześnie nowoczesnego zakładu.
Podczas zwiedzania linii produkcyjnych członkowie związku górnośląskiego szczegółowo zapoznali się z przebiegiem procesu warzenia piwa jasnego dolnej fermentacji. Dowiedzieli się z jakich surowców produkuje się piwo, co wpływa na jego jakość i smak, zapoznali się z poszczególnymi etapami składającymi się na proces wytwarzania brzeczki piwnej chmielonej, poznali różnice w procesie produkcji piwa metodą dolnej i górnej fermentacji jak również zobaczyli pracę ciągu technologicznego do rozlewania piwa do butelek szklanych i puszek aluminiowych.