PUBLIKACJE

Gazeta Związku Górnośląskiego "Górnoślązak"

Wydawca: Związek Górnośląski www.zg.org.pl 
Redaguje zespół: Grzegorz Franki (redaktor naczelny), Mirella Dąbek, Dawid Fik (fotografia), Sławomir Fudala, Łucja Staniczkowa, Anita Witek, Dawid Wowra.
 Adres redakcji: 40-058 Katowice,ul. Pawła Stalmacha 17, tel. 32 251 27 25, e-mail : gornoslazak@zg.org.pl
2017 ROK

2018 ROK